Generalforsamling Sædder IF 2016

Årets generalforsamling afholdes mandag den 22. Februar kl. 19.30 i klublokalet ovenpå Sognegården.

Dagsorden iflg vedtægterne. Alle genopstiller ? men det skal ikke holde dig tilbage for at give en hånd med. Vi har altid plads til aktive folk med gode idéer.

Håber at se rigtig mange, der ønsker at høre lidt om vores lokale idrætsforening.

Bestyrelsen har følgende ændringsforslag til vedtægternes

§9 Ordinær generalforsamling
Afsnittet “Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i starten af februar.” foreslås ændret til “Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar.”