Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Sædder Idrætsforening d. 26. maj kl 17.00 i SIF lokaler (1. sal i den gamle sognegaard)

Indkaldelse jf vedtægterne med ændring af vedtægterne som eneste punkt. Se vedtægterne inkl ændringsforslag her.

Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægterne med en opdatering af tegningsrettighederne, så kasserer og formand kan tegne foreningen hver for sig om til en beløbsgrænse. Dette følger af et krav fra foreningens bank, og konkret giver det foreningen mulighed for at kassereren kan få egen adgang til netbanken, hvilket bestyrelsen ønsker.

Samtidig benyttes lejligheden til at rette en række slåfejl i vedtægterne, samt opdateringer af paragraffer vedrørende tegnings af medlemskab efter SIF er overgået til online medlemstegning.

 

På vegne af bestyrelsen
Mads Møller, kasserer